ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΧΟΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Ο χορός και η κίνηση αντανακλούν την πρωταρχική έκφραση της ζωής και, ως τέχνη, ο χορός συνδέει τον κόσμο μέσα από μια παγκόσμια γλώσσα πριν και πέραν του λόγου. Η χοροθεραπεία προσεγγίζει τον άνθρωπο ολιστικά, συγχρόνως στο σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ψυχοθεραπευτικά την κίνηση και τον χορό. Μέσα από την χοροθεραπεία το άτομο συμμετέχει δημιουργικά σε μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική του ολοκλήρωση.

H Χοροθεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι το σώμα βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με το νου και την ψυχή. Ως αποτέλεσμα της ενιαίας τρισδιάστατης ύπαρξης του ανθρώπου (σώμα-ψυχή-νους) θεωρείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε ένα από τα τρία αυτά επίπεδα, θα επηρεάσει και τα άλλα. Βασικοί θεραπευτικοί παράγοντες είναι η θεραπευτική σχέση και η κίνηση, σε συνεχή διαλεκτική μεταξύ τους.

Η Χοροθεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι χοροθεραπευτές εργάζονται με άτομα με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα, αλλά και με άτομα που αποζητούν την έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία μέσα από την κίνηση και το χορό. Συνδυάζει τη δημιουργικότητα των τεχνών και ειδικότερα του χορού με τις θεωρίες της ψυχολογίας, σ’ ένα δραστικό μοντέλο που σέβεται τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του ατόμου, καθώς προωθεί την υγιή αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης. Γι’ αυτό απευθύνεται και σε άτομα με δυσκολίες, προσφέροντας την ευκαιρία για προσωπική έκφραση μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα και τους κινητικούς αυτοσχεδιασμούς που ξεπερνούν οποιοδήποτε εμπόδιο ή περιορισμό. Η χρήση μουσικής, χρωματιστών υφασμάτων, μουσικών οργάνων, εικαστικών υλικών και πολλών άλλων βοηθητικών αντικειμένων επιτρέπουν να ξετυλιχτεί η δημιουργικότητα του καθενός μέσα σε ένα προστατευμένο, ασφαλές και ευχάριστο καλλιτεχνικό πλαίσιο.