Πρόγραμμα

Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα για όλα τα είδη χορού που αναφέρονται στις ιστοσελίδες μας, για αρχάριους και προχωρημένους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021 - 2022