ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

Στη σχολή μας λειτουργούν τμήματα για όλα τα είδη χορού που αναφέρονται στις ιστοσελίδες μας, για αρχάριους και προχωρημένους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 - 19